We care

The people The product The environment

Els nostres valors

Diàleg i transparència

Tractem els nostres clients, col·laboradors i companys amb respecte, acceptant les diferències individuals i culturals.

La transparència ens dona credibilitat com a empresa enfront dels nostres clients. Implica poder explicar el que fem i com ho fem.

Tenim un Codi de conducta interna, amb el qual pretenem establir un marc comú de comportament, aplicable a tot el personal del grup Prinsatex.

Compromesos amb les persones i el medi ambient

Som una empresa compromesa amb el medi ambient i el futur de les persones.

Estem bolcats en el compliment dels Objectius de desenvolupament Sostenibles.

A Sedatex, apliquem mesures per protegir la biodiversitat i reduir el nostre impacte en el consum de l’aigua, buscant processos innovadors que garanteixin un ús responsable i sostenible.

Treballem per aconseguir que el futur de la moda sigui net, conscient i respectuós.

Professionalitat

Som una empresa que volem buscar l’eficàcia i l’eficiència, en tot el nostre treball.

Intentem trobar solucions més eficaces i innovadores, ajustant-nos als recursos dels nostres clients.

Prioritzem la creativitat i el disseny per a destacar i diferenciar-nos de la resta.

Els nostres objectius

En el Grup Sedatex creiem que l’empresa forma part del desenvolupament econòmic i social de la comunitat més propera i per això impulsa campanyes de suport a diferents accions socials en benefici de persones en risc social mitjançant donacions i programes que formen part de la cultura empresarial intentant involucrar tot el seu personal.

Objectius:

  • Fomentar i respectar els drets humans fonamentals reconeguts per la comunitat internacional i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
  • Incidir positivament en la comunitat mitjançant accions socials que impactin directament en la millora de la vida personal i social de les persones.

La participació activa com a empresa i treballadors/es és fonamental per Sedatex en l’assoliment dels objectius marcats. Més informació:Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Objectius de desenvolupament sostenible

Comunitat Sedatex

Mitjançant l’equip de Responsabilitat Social Corporativa es promou involucrar al personal en activitats de recaptació i participació que incideixin directament en el benestar social i s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En aquest propòsit busquem aliats clau de la societat com fundacions i associacions que ens ajuden amb la seva experiència a què aquest objectiu sigui assolit i formi part d’una xarxa local que incideixi en un canvi potencialment positiu.

Magic Line, Sant Joan de Déu: Donació de teixits

Corre per una causa. Entreculturas: Difusió i participació

Mercat solidari: Recaptació de fons

Donació de teixits

Teixint futurs

Entenem que vivint en un món global l’impacte que tenim en el nostre entorn més proper també afecta aquells llocs més allunyats per això a Sedatex tenim un projecte de suport a comunitats llatinoamericanes basat en l’educació en tèxtil com a eina de millora en la vida de dones en risc social.

El projecte Teixint Futurs treballa amb l’ONG Entreculturas i es basa en el suport a centres d’educació professional per millorar la qualitat dels programes educatius en tèxtil amb l’objectiu d’obtenir una millor inserció laboral
majoritàriament de dones de l’àrea rural. En aquests últims anys el projecte s’ha ubicat en regions del Perú, Bolívia i Argentina, adaptant-se a cada realitat i necessitat de la població beneficiària i abastant diferents processos en tèxtil, des d’actualització en creativitat i disseny fins al tall i confecció.

Un dels punts bàsics per a l’empresa és que el seu personal s’insereixi i formi part d’aquest projecte a través de la seva participació en un Viatge de Voluntariat Corporatiu que fomenti la transferència de coneixements cap a les escoles que es recolzen. Aquest viatge crea uns llaços especials amb les comunitats beneficiàries potenciant aprenentatge, coneixement i sensibilització del personal de Sedatex d’altres realitats socials.

we care

the product

 

En Sedatex la nostra labor està encaminada per a assegurar que els nostres teixits siguin responsables i respectuosos tant amb el medi ambient com amb el seu entorn social, els treballadors que els produeixen al llarg de tota la cadena de valor i també amb les comunitats on es desenvolupen les activitats.

Creiem que la traçabilitat i la transparència al llarg de tota la cadena de valor són la clau per a assegurar que aquesta sigui ètica i concorde als nostres principis

No ens oblidem de la seguretat i salut dels nostres productes. A Sedatex disposem de la Certificació OEKOTEX STANDARD 100, tant per als teixits de contacte amb la pell, com per a teixits per a peça de bebè. Així mateix, el nostre compromís “Zero Discharge” de ZDCH i la nostra estricta política de gestió de productes químics fan possible que els nostres teixits siguin segurs per als nostres clients i per al medi ambient.El nostre objectiu és que el 100% dels nostres teixits procedeixi d’opcions socialment responsable i eco-friendly. Per a això estem incorporant nous articles amb fibres sostenibles alhora que evolucionem els nostres articles de sempre cap a la seva versió més eco-responsable.

Cotó

En Sedatex treballem amb dos tipus de cotó: cotó responsable BCI i cotó orgànic.Better Cotton Initiative (BCI)  és una iniciativa global que busca millorar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del cotó, des dels productes fins a les marques de moda tèxtils, incloent la societat civil.

Sedatex és membre BCI des de 2019 i com a intermediaris, formem part de l’impacte global i donem suport a les iniciatives que ens portin a un sector del cotó més responsable, contribuint a augmentar el flux Better Cotton, a través de la nostra cadena de subministrament.

 El cotó orgànic redueix l’impacte mediambiental en la seva producció respecte el cotó convencional ja que es conrea sense l’ús de fertilitzants, pesticides o insecticides i a partir de llavors no modificades genèticament. A més, el cultiu de cotó orgànic es fa mitjançant tècniques de cultiu tradicionals, que permeten una millor preservació del medi ambient. És per això que, estudis avalen que el cotó orgànic no danya el sòl, té menor impacte en l’aire i implica l’ús d’un 88% menys d’aigua i un 62% menys d’energia comparat amb el cotó convencional. Font: Aboutorganiccotton.org

A través de OCS, Organic Content Standardde de Textile ExChange certifiquem la traçabilitat de la matèria orgànica del nostre cotó. Aquest any 2021 tenim previst certificar-nos en GOTS que, a més de la traçabilitat, incorpora requisits mediambientals i socials al llarg de la cadena de valor dels teixits certificats.

En Sedatex, per al 2021, tenim l’objectiu que el 80% del nostre cotó sigui BCI i el 20% cotó orgànic

 

Viscosa

Actualment, tota la viscosa de Sedatex és responsable, és a dir, que prové de fonts classificades com Green Shirt Canopy.

A més, treballem amb viscosa sostenible amb traça Ecovero i Tencel de Lenzing que són garantia no sols que la fibra ha estat obtinguda de fonts responsables i certificades de fusta, sinó que a més que el procés productiu compleix amb alts estàndards mediambientals.

 

Per al 2021, en Sedatex ens hem marcat l’objectiu que el 50% de la nostra viscosa sostenible amb traça.

Polièster

El polièster reciclat és l’opció més sostenible per a l’ús d’aquesta mena de fibra. A partir de, principalment, ampolles de plàstic reciclat, s’aconsegueix obtenir el polímer amb el qual fabricar el nou fil. L’ús d’ampolles de plàstic com a matèria primera, a més d’evitar que aquestes arribin a l’abocador, permet disminuir la Petjada de Carboni associada a la producció de polièster

Global Recycled Standard (GRS) és la certificació per a articles amb material reciclat de TextileExChanges. GRS, de manera holística, assegura la traçabilitat al llarg de la cadena de valor a més del contingut de material reciclat, així com aborda l’ús de productes químics segurs, bones pràctiques socials i l’impacte mediambiental en la producció i distribució dels productes certificats. Sedatex està certificat des del 2019

Per al 2021, el nostre objectiu és que el 30% del nostre polièster sigui reciclat.

 

we care

the environment

Transformar la indústria tèxtil en una indústria més conscient, neta i respectuosa amb el medi ambient és un repte per al qual des de Sedatex estem destinant molts recursos i esforços.

Estem compromesos a reduir l’impacte ambiental dels nostres centres productius, especialment en els quals es realitzen processos humits, a més de lluitar contra l’opacitat del sector, a través de polítiques comercials que exigeixin transparència i traçabilitat.

Hem elaborat el Pla Estratègic de Sostenibilitat que recull totes les actuacions previstes per a aquest 2021, tant en matèria de qualitat, seguretat i salut dels nostres productes com en l’àmbit mediambiental.

Aigua

L’aigua és un recurs valuós i cada vegada més escàs que hem de cuidar, sigui millorant l’eficiència en el seu consum o bé millorant el tractament de l’aigua residual per a retornar-la al medi natural en les mateixes o millors condicions de neteja que la que extraiem.

La Petjada Hídrica és un indicador de l’ús de l’aigua dolça usada, tant directament com indirectament. En Sedatex analitzarem la nostra petjada hídrica per a cada procés productiu i mesurar així el benefici obtingut per les millores que es van implantant.

Cal destacar que aquest 2021 Sedatex Invertirà en la construcció d’una nova planta de tractament d’aigua en la nostra seu d’Olesa de Montserrat. El nostre ferm compromís amb el Roadmap to Zero del ZDHC, Zero Discharge of HazardousChemicals Programme , exigeix que el tractament de la nostra aigua residual tingui òptimes garanties de compliment no sols amb els límits legalment establerts si no també amb els objectius del ZDHC.

 

 

Energia

De la mateixa manera que volem millorar l’eficiència en el consum d’aigua, apostem també per millorar l’eficiència en el consum de recursos energètics. Aquesta actuació, acompanyada de la transició del nostre model energètic cap a fonts d’energia renovables ens ajudaran a ser una indústria més neta i amb menor petjada ambiental.

En la nostra planta de Massanes hem instal·lat plaques solars i aviat preveiem tenir-les també en la resta de les nostres fàbriques. Mentrestant, Sedatex té el compromís amb la distribuïdora d’energia que el 40% de l’energia que ens subministra prové de fonts renovables.

 

Residus
Actualment els residus tèxtils acaben en major mesura en abocadors. En Sedatex apostem per la circularitat de la nostra indústria i assumim el compromís de zero abocament, és a dir, evitar que els residus generats per Sedatex vagin a abocador.

Per a això, es potencia la prevenció dels residus, la reutilització dels mateixos com a recurs i la separació selectiva de tots els nostres residus. Així mateix, la constant cerca de vies alternatives de gestió dels nostres residus i la participació activa en hubs industrials a la recerca de l’economia circular, són eixos d’actuació que ens permetran arribar a l’objectiu d’eliminar l’abocament a abocador.

Veure vídeo

Emissions

La Petjada de Carboni és un indicador ambiental que permet reflectir la totalitat de gasos d’efecte d’hivernacle emesos per efecte directe o indirecte d’una organització en la seva activitat.

Actualment ens trobem en fase final del càlcul de la nostra petjada de carboni a la fàbrica d’Olesa i aviat farem extensible aquest càlcul a la resta de fàbriques.

Coneixent la nostra petjada de carboni podrem enfocar les nostres accions per a reduir i neutralitzar les nostres emissions.